Scoala Unghii | Diplome
17408
page-template-default,page,page-id-17408,rockpp-disabled,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Diplome


ATENTIE! Daca doriti apostilarea diplomei obtinute in scoala, conform ultimelor modificari legislative, trebuie mai intai sa va adresati scolii (ne puteti anunta chiar de la inceperea cursurilor, daca stiti ca doriti sa practicati in strainatate), pentru a obtine o stampila speciala pe diploma, astfel incat sa puteti urma, ulterior, pasii de mai jos.

 

APOSTILA DE LA HAGA

Apostila este un certificat eliberat de autoritatile competente ale unui stat semnatar al Conventiei de la Haga, pentru actele oficiale intocmite in tara respectiva, care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Conventiei. Eliberarea apostilei are drept scop autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizarii unor acte false in vederea producerii de efecte juridice.
Cum se elibereaza apostila?
Procedura de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de alte organe de autoritate administrativa din Romania, care organizeaza o activitate de interes public, in cadrul unor competente stricte stabilite prin lege, se desfasoara prin intermediul biroului apostila organizat in cadrul institutiilor prefectului.
Apostila se semneaza de catre subprefectul judetului/municipiului Bucuresti, desemnat prin ordin al prefectului sau, in cazul in care acesta se afla in imposibilitate, de una dintre cele doua persoane imputernicite prin ordin al prefectului sa il inlocuiasca pe subprefect. Apostila se elibereaza de catre institutia prefectului din judetul in care titularul actului sau sotul/sotia ori o ruda pana la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu sau din judetul in care emitentul actului are sediul.
Pentru actele ce urmeaza a fi folosite in statele membre ale Conventiei de la Haga, procedura de apostilare / supralegalizare este de competenta Prefecturilor si a Curtilor de Apel. Birourile specializate ale Prefecturilor vor apostila actele care intrau in competenta MAE, apostila urmand a fi aplicata pe actele administrative de catre Secretarul General al Prefecturii, iar Tribunalele vor apostila copiile si traducerile actelor, legalizate la notar.
Actele se pot prezenta pentru apostilare sau legalizare personal sau prin mandatar (pe baza de procura notariala).

Apostilarea documentelor

Conform prevederilor Legii nr. 142/2004 privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Haga cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, incepand din data de 1 noiembrie 2004, autoritatile romane competente sa aplice apostila sunt:

1. Tribunalele (de la 1 sept. 2005) potrivit art.1 literele a, c si d din Conventia de la Haga, vor apostila pentru:

· documentele care emana de la o autoritate sau de la un functionar al unei jurisdictii a statului, inclusiv cele care emana de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecatoresc;
· actele notariale;
· declaratiile oficiale, cum ar fi: cele privind mentiuni de inregistrare, viza de investire cu data certa si legalizari de semnatura, depuse pe un act sub semnatura privata.

2.Prefecturile vor apostila pentru documentele administrative. In acest sens, incepand din data de 1 noiembrie 2004, va puteti adresa Secretarului General al Prefecturii Judetului, pentru aplicarea apostilei pe urmatoarele acte:

· Adeverinta prin care se atesta vechimea in munca – vizata in prealabil de Casa Judeteana/Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
· Act de studii – in original, vizat in prealabil de ministerul emitent (Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului – Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor)
· Adeverinta de calificare in diferite meserii – in original, vizat in prealabil de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei – Directia Judeteana/Generala a Fortei de Munca

Mai multe detalii gasiti pe http://www.mae.ro/node/1455

ADEVERINTA DE CONFORMITATE A STUDIILOR CU Directiva 2005/36/CE PENTRU PROFESIILE NEREGLEMENTATE DIN ROMANIA

Adeverinta de conformitate se elibereaza cetatenilor romani, cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, precum și cetatenilor Confederatiei Elvetiene, care au studiat pe teritoriul Romaniei și care solicita eliberarea unei adeverinte de conformitate, in scopul exercitarii, in mod independent sau ca salariat, a unei profesii nereglementate in Romania, dar reglementata intr-unul din statele mentionate mai sus.
Adeverinta atesta conformitatea studiilor absolvite in Romania cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificarilor profesionale.

Actele necesare
1. Cererea prin care se solicita eliberarea Adeverintei de conformitate:
§ documentul tipizat poate fi descarcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/formular-cerere-adeverinta-conformitate-profesii-nereglementate.pdf
§ in cerere se va mentiona statul membru al Uniunii Europene pentru care se solicita aceasta Adeverinta;
2. Actul de studii pentru care se solicita eliberarea adeverintei de conformitate – in copie legalizata:
§ diploma,
§ adeverinta,
§ certificatul sau
§ atestatul de competenta, etc.;
3. Adeverinta de autenticitate a actului de studii, eliberata de unitatea de invatamant sau de institutia acreditata de invatamant superior emitenta – original sau copie legalizata, exceptie fac adeverintele care tin locul diplomei de studii, pentru care nu se solicita prezentarea unei adeverinte de autenticitate;
4. Anexa la actul de studii (Foaia Matricola sau Suplimentul la Diploma), in copie legalizata;
5. Diploma anterioara şi/sau foaia matricola anterioara, in copie, in cazul in care se solicita eliberarea adeverintei pentru diploma sau certificatul de şcoala postliceala, de școala profesionala, de invatamant complementar sau de ucenici;
6. Documente personale de identificare, in copie, precum și dovada de schimbare a numelui, in cazul in care numele inscris pe diploma nu mai coincide cu cel din actul de identitate;
7. Copie simpla dupa dovada platii sumei aferente:
§ taxa pentru evaluarea dosarului de eliberare a adeverintei de conformitate, in valoare de 20 lei;
§ pe chitanta / ordin de plata / mandat poştal se va mentiona la platitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut in actul de studii.
Mai multe detalii gasiti pe http://www.cnred.edu.ro/#Adeverinta-de-conformitate-pentru-profesiile-nereglementate

Info Confidențialitate Date
Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.